ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 5 คน
ชื่อ-นามสกุล : สุทธิดา สืบพรหม (กระแต)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น : 2560
ที่อยู่ : บ้านวังควาย ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ : 098-7927080
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พัตรพิมล กาญจนวิภากุล (หมอก)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น : 2560
ที่อยู่ : บ้านหนองเหียง อ.งาว จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ : 096-9214211
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อัญรัตน์ อ่างคำ (อุ๋งอิ๋ง)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น : 2560
ที่อยู่ : บ้านทุ่ง ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ : 0645278035
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปาลีรัตน์ พีระเพ็ญ (มิ้น)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น :
ที่อยู่ : 88/1 ม.4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ :
อีเมล์ : Ppeerapen@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เสฎฐวุฒิ กรรณิวรรณ์ (อาร์ต)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น :
ที่อยู่ : 97 ม.5 ต.บ้านโป่ง อ.งาส
เบอร์มือถือ : 0884904067
อีเมล์ : sedtawut77@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม