รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
22/8 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน บ้านใหม่   ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ (054) 261246


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :