ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
22/8 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน บ้านใหม่   ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ (054) 261246


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน