ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

ประวัติโรงเรียน
 

 

โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) ตั้งอยู่เลขที่ 22/8 หมู่ที่ 5  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2457 เป็นโรงเรียนประถมศึกษาแห่งแรกของอำเภองาว

ต่อมาในปี พ.ศ. 2459 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงค์วรเดช เสด็จมาตรวจมณฑลภาคเหนือ ได้ทรงเปิดอาคารเรียน และประทานนามโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนงาว(ภาณุนิยม)  สร้อยพระนาม(ภาณุนิยม) ของโรงเรียนจึงเป็นนามที่ภาคภูมิใจของโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) มีเนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน มีเขตบริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านใหม่ บ้านทุ่งศาลา บ้านหนองเหียง และบ้านนาแก จำนวนครู 23 คน อัตราจ้าง 10 คน ครูธุรการ 1 คน พนักงานบริการ 1 คน จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 587 คน

ปัจจุบันนายเชาวเร  กันอิน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน