ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กีฬาสีโรงเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)ได้จัดกีฬาสีภายในขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา 4. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 5. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด ขอขอบคุณทุกท่าน แขกผู้มีเกียรติที่มีส่วนร่วมในกีฬาสีอนุบาลงาวปีนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี...ขอบคุณค่ะ
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2560,11:16   อ่าน 308 ครั้ง