ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิเทศ ติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 คณะนิเทศ ติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2560 นำโดยนายประสิทธิ์ พรมศรี รองผอ.สพป.ลำปางเขต 1 นายชัยวัฒน์ ศรีธิ ประธานเครือข่ายผาไท และนางพวงผกา ทนันไชย ศน.สพป.ลำปางเขต 1 ได้มานิเทศติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) ณ ห้องประชุมอาเซียน ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำแนวทางในการพัฒนาด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพต่อไป
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2561,10:21   อ่าน 201 ครั้ง