ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เมืองงาวเกมส์
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ชมรมครูอำเภองาวร่วมจัดการแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียนอำเภองาว "เมืองงาวเกมส์" ณ สนามโรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน สจ.ธีรพล ศรีวงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 20 โรงเรียนในอ.งาว ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 รวมไปถึงได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากนายเชาวเร กันอิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้คือ 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา 4. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 5. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2562,20:30   อ่าน 297 ครั้ง