ภาพกิจกรรม
ประเมินข้าราชการครู ปีการศึกษา 2563
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นางอิศรา สารบรรณ์ และนางเกศริน กาชัย ครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) เข้ารับการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามว.21 โดยมี นางสาวณัฎฐณิชา ศรีวิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน และนางศศิธร เขื่อนคง ครูชำนาญการพิเศษ นางสมาพร กันอิน ครูชำนาญการพิเศษ เป็นกรรมการประเมิน

นางสาวอวิกา จิตอารี และนางภัทรพร เขียนโพธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) เข้ารับการประเมิน เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามว.21 โดยมีนางแสงเดือน กลมไล ครูชำนาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการ
นางอารณี พจนธารี ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวดวงนภา นัคคีย์ ครูชำนาญการ เป็นกรรมการประเมินในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2564,21:23   อ่าน 67 ครั้ง