ภาพกิจกรรม
ประชุมเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลจังหวัดลำปาง
      วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายเชาวเร  กันอิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) พร้อมด้วยนางสาวณัฎฐณิชา  ศรีวิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางแสงเดือน  กลมไล นายพิทักษ์ รอบจังหวัด ครูโรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 เพื่อร่วมวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในเครือโรงเรียนอนุบาล จังหวัดลำปาง รวมถึงการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการ การดำเนินการเนต่างๆ ณ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม และโรงเรียนอนุบาลเมืองปาน

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2564,20:50   อ่าน 76 ครั้ง