ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจประเมินจาก สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

วันที่ 2-3 มกราคม 2562 โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจาก สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายพิทักษ์ สังข์กรม ประธานคณะประเมิน นายพนา สนิกะวาที นายสิทธิชัย ศุภทรัพย์ และ นางอมรรัตน์ จันทร์เกลี้ยง คณะผู้ประเมิน ให้เกียรติมาประเมินเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมตรีอันดี ขอน้อมรับทุกคำแนะนำ พร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2563,14:30   อ่าน 3432 ครั้ง