ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้เชนะการเสนอราคา วัสดุโครงการนิสัยรักการอ่าน (อ่าน 16) 04 ก.ย. 61
ประกาศเผยแพร่ รายการซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (อ่าน 26) 04 ก.ย. 61
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญารายการซื้อวัสดุสำหรับการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเร (อ่าน 38) 07 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม (อ่าน 34) 07 ส.ค. 61
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา รายการซื้อวัสดุการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 65) 09 ก.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 294) 26 มี.ค. 61
แจ้งกำหนดการมอบตัว นักเรียนชั้น ป.3 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (อ่าน 310) 14 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้ (อ่าน 578) 12 มี.ค. 61
กรอกใบสมัครเรียนโรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)ออนไลน์ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 157) 19 ก.พ. 61
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 373) 10 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียน MEP (อ่าน 354) 19 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (อ่าน 272) 19 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (อ่าน 310) 19 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (อ่าน 286) 19 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (อ่าน 283) 19 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมและประถม (อ่าน 264) 14 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมและประถม (อ่าน 206) 14 ธ.ค. 60
ประกาศโรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเร (อ่าน 251) 25 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 275) 23 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 265) 20 พ.ย. 60
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 294) 03 ต.ค. 60
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 432) 04 ก.ย. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 351) 12 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 394) 10 เม.ย. 60
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 306) 03 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 498) 29 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง (อ่าน 356) 27 มี.ค. 60
รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษและปฐมวัย (อ่าน 379) 19 มี.ค. 60
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560 (อ่าน 420) 30 ม.ค. 60
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2559 (อ่าน 580) 14 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ครูอัตราจ้างเกษตรและพลศึกษา (อ่าน 589) 23 มี.ค. 58
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 8720) 12 พ.ค. 58
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญ (อ่าน 705) 24 ธ.ค. 57
เชิญผู้ปกครองมาร่วมยินดีในงาน อำลาดอกบัวบาน (อ่าน 566) 19 มี.ค. 57
ประกาศ! รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557 คลิก! (อ่าน 967) 09 ก.ค. 56