ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนกิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรณ์ ปี พ.ศ.2562 (อ่าน 9) 20 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง (อ่าน 10) 20 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครครูผู้สอนตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ อัตรา (อ่าน 130) 20 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าศึกษา ระดับชั้น อนุบาล 3/1 ห้องเรียน Pre Mini English Program (Pre - Mep (อ่าน 80) 13 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ห้องเรียน Mini English Program(MEP) (อ่าน 101) 12 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าศึกษา ระดับชั้น อนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 117) 12 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องวิทย์-คณิต ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 200) 02 มี.ค. 62
ประกาศผู้จ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (อ่าน 31) 05 ก.พ. 62
การรับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 255) 29 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงFTTx โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 34) 24 ม.ค. 62
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนิน (อ่าน 73) 06 ธ.ค. 61
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา2562 (อ่าน 156) 21 พ.ย. 61
ระเบียบการแข่งขัน งาว วอลเลย์บอลคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (อ่าน 272) 15 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูธุรการโรงเรียน (อ่าน 266) 12 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูธุรการโรงเรียน (อ่าน 262) 09 พ.ย. 61
ประกาศรับสมัครครูผู้สอนตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 112) 06 พ.ย. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูธุรการโรงเรียน จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน 430) 31 ต.ค. 61
ประกาศรับสมัครครูผู้สอนตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 278) 25 ต.ค. 61
ประกาศเผยแพร่ รายการซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (อ่าน 121) 04 ก.ย. 61
ประกาศผู้เชนะการเสนอราคา วัสดุโครงการนิสัยรักการอ่าน (อ่าน 103) 04 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม (อ่าน 99) 07 ส.ค. 61
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญารายการซื้อวัสดุสำหรับการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเร (อ่าน 107) 07 ส.ค. 61
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา รายการซื้อวัสดุการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 158) 09 ก.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 374) 26 มี.ค. 61
แจ้งกำหนดการมอบตัว นักเรียนชั้น ป.3 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (อ่าน 403) 14 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้ (อ่าน 689) 12 มี.ค. 61
กรอกใบสมัครเรียนโรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)ออนไลน์ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 234) 19 ก.พ. 61
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 504) 10 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียน MEP (อ่าน 447) 19 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (อ่าน 350) 19 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (อ่าน 407) 19 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (อ่าน 377) 19 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (อ่าน 381) 19 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมและประถม (อ่าน 351) 14 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมและประถม (อ่าน 278) 14 ธ.ค. 60
ประกาศโรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเร (อ่าน 326) 25 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 356) 23 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 364) 20 พ.ย. 60
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 374) 03 ต.ค. 60
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 488) 04 ก.ย. 60