ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการยื่นซองเสนอราคาการจำหน่ายอาหารว่าง และเครื่องดื่มในโรงเรียน (อ่าน 49) 10 พ.ย. 64
ประกาศยื่นซองเสนอราคาจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มในโรงเรียน (อ่าน 223) 03 พ.ย. 64
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ธุรการโรงเรียน (อ่าน 49) 31 ต.ค. 64
วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) (อ่าน 75) 28 ก.ย. 64
ประกาศราคากลาง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อ่าน 74) 16 ส.ค. 64
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา รายการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบฯที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 71) 28 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบฯที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 68) 28 ก.ค. 64
ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา การซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 86) 18 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 70) 15 ก.ค. 64
ประกาศราคากลางและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens (อ่าน 111) 15 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 76) 28 มิ.ย. 64
ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา วัสดุอุปกรณ์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 80) 28 มิ.ย. 64
ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 70) 28 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 51) 28 มิ.ย. 64
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 98) 03 มิ.ย. 64
ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา การจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 112) 28 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการคัดเลือกครูผู้สอนวิชาภาษาจีน (อ่าน 269) 13 พ.ค. 64
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน (อ่าน 332) 03 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1_ปีการศึกษา2564 (อ่าน 303) 30 เม.ย. 64
มอบตัวเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล1_3ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 290) 02 เม.ย. 64
รายชื่อเพิ่มเติมอนุบาล1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 168) 30 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3/1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 291) 29 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 350) 28 มี.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียน MEP(เพิ่มเติม) (อ่าน 197) 20 มี.ค. 64
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2564 (อ่าน 177) 19 มี.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลนี( SMT) และ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) (อ่าน 672) 12 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 414) 10 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 642) 01 มี.ค. 64
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก (อ่าน 247) 18 ม.ค. 64
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 231) 18 ม.ค. 64
แจ้งรถรับส่งนักเรียน เรื่องคัดกรองนักเรียนก่อนขึ้นรถ (อ่าน 224) 13 ม.ค. 64
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนิน (อ่าน 3257) 13 พ.ย. 63
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน (อ่าน 3474) 26 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ (อ่าน 3450) 30 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกอังกฤษ (อ่าน 3517) 30 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมารถรับจ้างพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง รับส่งนักเรียน ไปร่วม (อ่าน 3327) 29 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการคัดเลือกวิชาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 3449) 28 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการคัดเลือกวิชาอังกฤษ (อ่าน 3345) 28 ก.ย. 63
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน (อ่าน 3312) 22 ก.ย. 63
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน (อ่าน 3315) 22 ก.ย. 63