ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา รายการซื้อกระดานไวท์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 5) 25 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 5) 25 มิ.ย. 62
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา รายการจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะ (อ่าน 10) 21 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 10) 21 มิ.ย. 62
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา รายการจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะ (อ่าน 11) 21 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 11) 21 มิ.ย. 62
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา รายการจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะ (อ่าน 15) 21 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 13) 21 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 32) 04 มิ.ย. 62
ประกาศผลผู้ไ้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 37) 28 พ.ค. 62
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนเอกปฐมวัย (อ่าน 127) 23 พ.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาว (อ่าน 144) 22 พ.ค. 62
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูผู้สอนสาขาปฐมวัย (อ่าน 169) 14 พ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 118) 12 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงพาหนะและบริหารจัดการพาหนะ รับ-ส่งนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 111) 09 เม.ย. 62
ประกาศเผยแพร่สาระสาคัญของสัญญา รายการจ้างซ่อมบารุงพาหนะและบริหารจัดการพาหนะ รับ-ส่งนักเรียน โดยวิธีเ (อ่าน 100) 09 เม.ย. 62
ประกาศเผยแพร่สาระสาคัญของสัญญา รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธี (อ่าน 98) 03 เม.ย. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล (อ่าน 89) 03 เม.ย. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล (อ่าน 86) 03 เม.ย. 62
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๒ การจ้างก่อสร้า (อ่าน 96) 03 เม.ย. 62
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่ง ก่อสร้างอื่น โดยวิธีประ (อ่าน 91) 03 เม.ย. 62
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคานวณราคากลาง รายการปรับปรุงซ่อมแ (อ่าน 69) 03 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 277) 29 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการปรับปรุงห้องเรียนการศึกษาพิเศษเรียนรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 97) 28 มี.ค. 62
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา รายการซื้อวัสดุการปรับปรุงห้องเรียนการศึกษาพิเศษเรียนรวม โดยวิธีเฉพาะ (อ่าน 94) 28 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ (อ่าน 345) 27 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนกิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรณ์ ปี พ.ศ.2562 (อ่าน 85) 20 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง (อ่าน 89) 20 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครครูผู้สอนตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ อัตรา (อ่าน 259) 20 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าศึกษา ระดับชั้น อนุบาล 3/1 ห้องเรียน Pre Mini English Program (Pre - Mep (อ่าน 190) 13 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ห้องเรียน Mini English Program(MEP) (อ่าน 204) 12 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าศึกษา ระดับชั้น อนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 224) 12 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องวิทย์-คณิต ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 315) 02 มี.ค. 62
ประกาศผู้จ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (อ่าน 108) 05 ก.พ. 62
การรับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 421) 29 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงFTTx โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 102) 24 ม.ค. 62
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนิน (อ่าน 150) 06 ธ.ค. 61
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา2562 (อ่าน 247) 21 พ.ย. 61
ระเบียบการแข่งขัน งาว วอลเลย์บอลคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (อ่าน 359) 15 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูธุรการโรงเรียน (อ่าน 331) 12 พ.ย. 61