ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 51) 03 มิ.ย. 64
ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา การจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 64) 28 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการคัดเลือกครูผู้สอนวิชาภาษาจีน (อ่าน 197) 13 พ.ค. 64
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน (อ่าน 233) 03 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1_ปีการศึกษา2564 (อ่าน 235) 30 เม.ย. 64
มอบตัวเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล1_3ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 222) 02 เม.ย. 64
รายชื่อเพิ่มเติมอนุบาล1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 123) 30 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3/1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 227) 29 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 277) 28 มี.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียน MEP(เพิ่มเติม) (อ่าน 150) 20 มี.ค. 64
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2564 (อ่าน 140) 19 มี.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลนี( SMT) และ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) (อ่าน 618) 12 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 366) 10 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 557) 01 มี.ค. 64
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก (อ่าน 216) 18 ม.ค. 64
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 197) 18 ม.ค. 64
แจ้งรถรับส่งนักเรียน เรื่องคัดกรองนักเรียนก่อนขึ้นรถ (อ่าน 184) 13 ม.ค. 64
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนิน (อ่าน 3225) 13 พ.ย. 63
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน (อ่าน 3421) 26 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ (อ่าน 3396) 30 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกอังกฤษ (อ่าน 3461) 30 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมารถรับจ้างพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง รับส่งนักเรียน ไปร่วม (อ่าน 3294) 29 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการคัดเลือกวิชาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 3408) 28 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการคัดเลือกวิชาอังกฤษ (อ่าน 3310) 28 ก.ย. 63
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน (อ่าน 3272) 22 ก.ย. 63
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน (อ่าน 3279) 22 ก.ย. 63
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน สาขาภาษาจีน (อ่าน 3294) 22 ก.ย. 63
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน สาขาพลศึกษา (อ่าน 3213) 22 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนิน (อ่าน 3194) 21 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนิน (อ่าน 3235) 28 ส.ค. 63
ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา การจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 3249) 28 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 3235) 28 ส.ค. 63
ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา การจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 3225) 28 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถา (อ่าน 3206) 26 ส.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Pre SMT) (อ่าน 3577) 21 ส.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Pre SMT) (อ่าน 3604) 21 ส.ค. 63
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนิน (อ่าน 3279) 09 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำนวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบ (อ่าน 3356) 03 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนิน (อ่าน 3307) 17 มิ.ย. 63
ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา รายการครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด (12 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- (อ่าน 3321) 29 พ.ค. 63