ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา

นายสมศักดิ์ อัยกา
ครู คศ.3
หัวหน้าประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางบังอร บ้านคุ้ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางชัชรินทร์ สาเสาร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3