ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษ

นางสาววรรณิศา ปะทะยะ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ