ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงินและทองแดง ในการแข่งขันวิชาการนานาชาติวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี2560
ชื่อนักเรียน : นักเรียนห้องเรียนวิทย์-คณิต
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2560,16:47   อ่าน 403 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.อริสรา เถาวัลย์
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2559,16:03   อ่าน 587 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.สุทธิดา สืบพรหม
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2559,16:00   อ่าน 256 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กล่องอาเซียนหรรษา
ชื่อนักเรียน : ห้องเรียน iPad
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2559,18:10   อ่าน 636 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป6 ระดับเขต
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2558,21:41   อ่าน 505 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป6
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2558,21:40   อ่าน 531 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ระดับเขต
ชื่อนักเรียน : ป.1-ป.3
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2558,21:38   อ่าน 587 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนิดของดิน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอัญรัตน์ อ่างคำ
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2558,21:25   อ่าน 484 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม
ชื่อนักเรียน : โครงการอย.น้อย
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2558,21:14   อ่าน 644 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ถ่ายทำวิดีโอ \"หัวหน้าห้องคนใหม่\"
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2560,14:04   อ่าน 171 ครั้ง