ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนซออู้ ซอด้วง
ชื่ออาจารย์ : นางจรรยา ฉายศิริ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2560,10:41  อ่าน 264 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมว่ายน้ำ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรสริน จำนง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2560,10:33  อ่าน 231 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูดีในดวงใจ" สพฐ.
ชื่ออาจารย์ : นางแสงเดือน ต้นเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2560,15:20  อ่าน 272 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ดีเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นางอิศรา สารบรรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2560,17:12  อ่าน 304 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม
ชื่ออาจารย์ : รุ่งทิวา หลักแน่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2559,16:46  อ่าน 377 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม
ชื่ออาจารย์ : รุ่งทิวา หลักแน่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2559,16:45  อ่าน 608 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
ชื่ออาจารย์ : นายกฤิชติเดช ไชยแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2559,18:30  อ่าน 341 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนอย.น้อย ระดับดีเยี่ยมประจำปี พ.ศ. 2558
ชื่ออาจารย์ : รุ่งทิวา หลักแน่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2559,18:23  อ่าน 469 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนอย.น้อย ระดับดีเยี่ยมประจำปี พ.ศ. 2558
ชื่ออาจารย์ : นายกฤิชติเดช ไชยแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2559,18:21  อ่าน 346 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : MOE AWARDS ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน สาขาอนุรักษ์มรดกไทย ระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายกฤิชติเดช ไชยแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2559,18:17  อ่าน 554 ครั้ง
รายละเอียด..