ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เผยแพร่การเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณโดยใช้สื่อการสอนแบบ Unplug
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งทิวา สร้อยทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2564,19:03  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บรรยากาศการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีป 6 เรื่องการเขียนผังงาน (สสวท.)โดยครูรุ่งทิวา สร้อยทอง
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งทิวา สร้อยทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2563,15:08  อ่าน 277 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูดีในดวงใจ" สพฐ.
ชื่ออาจารย์ : นางแสงเดือน กลมไล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2560,15:20  อ่าน 1346 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ดีเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นางอิศรา สารบรรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2560,17:12  อ่าน 718 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
ชื่ออาจารย์ : นายเชาวเร กันอิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2559,18:30  อ่าน 774 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนอย.น้อย ระดับดีเยี่ยมประจำปี พ.ศ. 2558
ชื่ออาจารย์ : นายเชาวเร กันอิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2559,18:21  อ่าน 738 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : MOE AWARDS ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน สาขาอนุรักษ์มรดกไทย ระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายเชาวเร กันอิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2559,18:17  อ่าน 1005 ครั้ง
รายละเอียด..