ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บรรยากาศการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีป 6 เรื่องการเขียนผังงาน (สสวท.)โดยครูรุ่งทิวา สร้อยทอง
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งทิวา สร้อยทอง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2563,15:08  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมว่ายน้ำ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรสริน จำนง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2560,10:33  อ่าน 589 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูดีในดวงใจ" สพฐ.
ชื่ออาจารย์ : นางแสงเดือน กลมไล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2560,15:20  อ่าน 1010 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ดีเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นางอิศรา สารบรรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2560,17:12  อ่าน 558 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
ชื่ออาจารย์ : นายเชาวเร กันอิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2559,18:30  อ่าน 623 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนอย.น้อย ระดับดีเยี่ยมประจำปี พ.ศ. 2558
ชื่ออาจารย์ : นายเชาวเร กันอิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2559,18:21  อ่าน 581 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : MOE AWARDS ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน สาขาอนุรักษ์มรดกไทย ระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายเชาวเร กันอิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2559,18:17  อ่าน 847 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรสริน จำนง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2558,21:01  อ่าน 841 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิไลรัตน์ พุทธรักษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2558,21:00  อ่าน 791 ครั้ง
รายละเอียด..